Poltech

Używanie machin obecnie jest potrzebne. To niezbędność. To naturalnie dzięki temu przemysł – i ten lekki i przemysł ciężki jest rozłożony, funkcjonalny a przez to przynosi gigantyczne zyski. Jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu nie posiadaliśmy takich możliwości rodzaju śrutownica wirnikowa, jakie mamy dziś. Z dnia na dzień przemysł rozwija się, wynajdywane są coraz to pionierskie rozwiązania, które wchodzą w życie, szuka się rozwiązań nowoczesnych, śmiałych, których zadaniem jest usprawnienie i modernizacja przemysłu. Częścią przemysłu ciężkiego jest przemysł maszynowy. Polega on na produkowaniu machin typu komora pneumatyczna i innego ciężkiego sprzętu. Przemysł maszynowy demonstrowany na urządzenia śrutownicze zaliczany jest do przemysłu ciężkiego, zupełnie typowe jest więc to, że maszyny fabrykowane są głównie dla innych gałęzi gospodarki. Przemysł maszynowy koncentruje się pomiędzy innymi na fabrykowaniu maszyn wykorzystywanych w górnictwie, urządzeń hutniczych, silników, maszyn papierniczych. Nie są to urządzenia użytkowane w gospodarstwach domowych. To ciężkie machiny, które sprzyjają do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwach, manufakturach.