Spisek przeciw cezarowi

Cesarz Rzymu Tyberiusz (42 p.n.e. – 37 n.e.) żył w ustawicznym strachu przed zamachem na jego życie. Jedynym człowiekiem, któremu ufał, był jego faworyt – Sejan. Sejan był przywódcą gwardii pretoriańskiej (gwardii przybocznej cesarza). Wykorzystał lęki Tyberiusza. Udało mu się przekonać cesarza, by przeniósł się na wyspę Capri. Twierdził on, że tylko tam cesarz będzie bezpieczny. W ten sposób Sejan był jedynym łącznikiem pomiędzy Rzymem a cesarzem. Mając pod swą kontrolą Rzym, Sejan stawał się coraz potężniejszy. Każdy, kto nie zgadzał się z nim, był stracony lub zmuszony do popełnienia samobójstwa. Wielu krewnych Tyberiusza znalazło się pośród ofiar Sejana. On jednak wciąż pragnął większej władzy. W tym celu obmyślił plan, by ożenić się z siostrzenicą Tyberiusza – Liyillą. Razem uknuli spisek, aby zamordować Tyberiusza i objąć tron. Jednak Tyberiusz został ostrzeżony o ich projekcie i Sejana zgładzono.
Słowa wypowiedziane w złości

Ciekawe artykuły