W pobliżu tronu

Wiele osób doszło do ogromnej władzy i wpływów dzięki temu, że byli zaufanymi przyjaciółmi monarchy. Jednakże nagła strata przyjaźni królewskiej często miała tragiczne, a nawet śmiertelne konsekwencje. Amenhotep, syn Hapu, był utalentowanym urzędnikiem, błyskawicznie awansującym na dworze faraona Egiptu – Amenhotepa III (ok. 1411-1375 p.n.e.). Faraon dawał wiele dowodów uznania swemu głównemu ministrowi, a nawet postawił jego posągi w świątyni w Karnak. Kiedy ludzie przychodzili do świątyni modlić się do swego boga-króla, musieli najpierw zwrócić się do posągu ministra, jak wtedy, gdy załatwiali sprawy urzędowe. Kiedy minister Amenhotep zmarł, zbudowano mu grobowiec na wzór grobowców królewskich. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat po jego śmierci ludzie czcili go jako boga mądrości.

Ciekawe artykuły